Predajca

 • Lemonbee s.r.o.

  IČO: 47 569 581
  DIČ: 2023971400
  Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.29691/R

 • Adresa

  Dr. I. Markoviča 7
  Nové Mesto nad Váhom 915 01

 

 • Email

  ahoj@yeho.sk
   

 • Socálne siete

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08